Home

Erkend haarwerkspecialist
sinds 1969

Keurmerken

Cocorico is aangesloten bij ANKO haarwerkspecialisten en dus ook bij de geschillencommissie tevens voldoen wij aan de door hen gestelde kwaliteitseisen.

Cocorico voldoet tevens aan de kwaliteitseisen gesteld door het SEMH Stiching Erkenning Medische Hulpmiddelen.

Heeft u een klacht.

Wij werken met onze klanten op basis van wederzijds vertrouwen en respect. In dat kader past ook een klachtenregeling, want waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vragen we u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Oplossen van de klacht
Meestal kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij vragen u daarom eerst contact op te nemen voor dit telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen.

Schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Deze kunt u ter attentie van
Els Herngreen  of Anouk Herngreen sturen.

Afwikkeling klacht
Binnen enkele dagen zal inhoudelijk worden gereageerd op uw klacht. Lukt dit niet dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als het enigszins kan, zal ook met u contact worden opgenomen, waarbij de verdere stappen besproken worden. Ook kan om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Het doel is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure en krijgt schriftelijke bericht over de uitkomst hiervan.

Niet tot overeenstemming
Het kan natuurlijk voorkomen dat beiden partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. In dit geval kan de klant de klacht formeel schriftelijk indienen bij de betreffende Klachtencommissie van de branche. zie de link: www.anko.nl/consumenten/een-klacht-over-uw-kapper.

ANKO
Postbus 212
1270 AE HUIZEN

Naamloos